Ma. – Vr. 09.00 – 20.00 Za. 09.00 – 17.00
img

Leasevormen

Leasevormen | Autolease.lease

img

Autolease.lease, onderdeel van Midland automotive B.V., is een onafhankelijke leasemaatschappij die is gespecialiseerd in het MKB en de startende ondernemer. Door de samenwerkende landelijke autobedrijven is een zeer uitgebreid aanbod mogelijk van jonge gebruikte (bedrijfs)auto’s. Onze jarenlange ervaring in de leasebranche en de uitstekende samenwerking met diverse dealerorganisaties is een groot voordeel voor u!

Bij Autolease.lease kun je de volgende leasevormen kiezen:

  • - Financial Lease
  • - Netto Operational Lease
  • - Full Operational Lease
  • - Short Lease
  • - Private Lease
Financial Lease bij Autolease.lease

Er is sprake van financial lease als de leasemaatschappij de investering van een bepaald goed op zich neemt. Financial lease is eigenlijk een vorm van lenen. U leent het geld voor bijvoorbeeld een auto als het ware van een leasemaatschappij. De leasemaatschappij doet de investering voor u en betaalt dus de auto. Vervolgens gaat u als ondernemer uw lening terugbetalen aan de leasemaatschappij.

Bij financial lease zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld full operational lease niet alle gebruikskosten van het goed opgenomen in het leasebedrag dat u als ondernemer betaalt. Als ondernemer zult u, in het geval van financial lease, nog wel kosten voor onderhoud, reparaties of verzekeringen moeten maken. In het geval van financial lease heeft de leasemaatschappij bijvoorbeeld de investering van een auto op zich genomen. De auto komt in uw bezit en u zult als ondernemer de lening terug moeten betalen aan de leasemaatschappij. Deze kosten zult u over een bepaalde termijn moeten terugbetalen, de leasetermijn. Bovendien zal de leasemaatschappij hierbij rente vragen naast de aflossing van de lening.

Omdat een leasemaatschappij er bij financial lease zeker van wil zijn dat de lening terug wordt betaald, wordt altijd een bepaald goed als onderpand genomen. Mocht u als ondernemer de lening niet meer terug kunnen betalen dan kan de leasemaatschappij beslag leggen op het onderpand. Na de complete afbetaling van de lening (inclusief rente) wordt u als ondernemer juridisch gezien eigenaar van de auto. Het leasebedrag is in het geval van financial lease eigenlijk een aflossingsbedrag (inclusief rente). Het leasebedrag is uiteraard afhankelijk van de hoogte van de lening.

Met uw leasemaatschappij kunt u afstemmen over welke termijn u de lening wil terugbetalen. Omdat er bij financial lease sprake is van economisch eigendom voor u als ondernemer, zal het goed ook op de balans worden geplaatst. De aanschaf is gefinancierd en wordt dus als vreemd vermogen opgenomen op de balans.

Uw liquiditeitspositie blijft door de financial lease in stand. De vermogenspositie van de onderneming wijzigt wel, omdat er sprake is van vreemd vermogen. Het voordeel dat het goed via financial lease op de balans terecht komt, is dat u als ondernemer gebruik kan maken van investeringsaftrek en fiscaal vriendelijk mag afschrijven op de aanschaf.

Voordelen financial lease

 • Volledige financiering van het goed mogelijk.
 • Het goed wordt opgenomen op de balans, waardoor afschrijvingen op het goed gedaan mogen worden.
 • Omdat het goed op de balans staat, mag gebruik gemaakt worden van investeringsaftrek.
 • De aanschaf van het goed heeft geen invloed op de liquiditeitspositie van de onderneming.
 • Kosten voor onderhoud, reparaties en verzekeringen zelf in de hand.
 • Zekerheid omtrent eigendom aan het einde van de leaseovereenkomst.

 

 

Netto Operational Lease bij Autolease.lease

Er is sprake van netto operational lease als de leasemaatschappij het betreffende goed koopt. Tegen betaling wordt het goed vervolgens aan u als ondernemer ter beschikking gesteld.

Netto operational lease lijkt in veel opzichten op huur. Bij netto operational lease zijn, in tegenstelling tot full operational lease niet alle gebruikskosten van het goed opgenomen in het leasebedrag dat u als ondernemer betaalt. Als ondernemer zul je, in het geval van netto operational lease, nog wel kosten voor onderhoud, reparaties of verzekeringen moeten maken.

In het geval van netto operational lease heeft de leasemaatschappij bijvoorbeeld een auto aangeschaft. De leasemaatschappij heeft het bedrag dat de auto kost betaald. Als ondernemer kunt u deze auto leasen van de leasemaatschappij voor een vastgestelde periode, bijvoorbeeld een leasetermijn van 4 jaar. Soms kunt u als ondernemer ook kiezen voor een bepaald aantal kilometers in plaats van een vastgestelde periode. Het leasebedrag is uiteraard afhankelijk van de waarde van de auto die je least. Omdat de auto van de leasemaatschappij gedurende de jaren in waarde afschrijft, moet u hiervoor een tegemoetkoming betalen. Daarnaast zal een leasemaatschappij u als ondernemer een rentevergoeding in rekening brengen, zij hebben de auto immers betaald.

De hoogte van uw leasebedrag is een vast bedrag dat u als ondernemer meestal maandelijks moet betalen aan de leasemaatschappij. Omdat er bij netto operational lease geen sprake is van eigendom voor u als ondernemer, zal het goed ook niet op de balans worden geplaatst. De gehele investering komt op de balans van jouw onderneming niet voor.

De liquiditeitspositie van de onderneming wordt dus niet aangetast bij aanschaf van het goed. Dit heeft als voordeel voor u dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de vermogenspositie van jouw onderneming. Bij netto operational lease is de investering immers gedaan door de leasemaatschappij. De kosten voor lease mogen op het bedrijfsresultaat in mindering worden gebracht.

In de meeste leaseovereenkomsten van netto operational lease heeft u de mogelijkheid het goed aan het eind van de leasetermijn te kopen. Aan het einde van de leasetermijn kan het goed tegen restwaarde worden overgenomen. U heeft op dat moment dus de keuze om een nieuw goed te leasen, of het bestaande goed over te nemen. Formeel eindigt de leaseovereenkomst.

 

 

Full Operational Lease bij Autolease.lease

Er is sprake van full operational lease als de leasemaatschappij het betreffende goed koopt. Tegen betaling wordt het goed vervolgens aan u als ondernemer ter beschikking gesteld.

Full operational lease lijkt in veel opzichten op huur. Bij full operational lease zijn alle gebruikskosten van het goed opgenomen in het leasebedrag dat u als ondernemer betaalt. Als ondernemer heeft u dus, in het geval van full operational lease, geen kosten voor onderhoud, reparaties of verzekeringen.

In het geval van full operational lease heeft de leasemaatschappij bijvoorbeeld een auto aangeschaft. De leasemaatschappij heeft het bedrag dat de auto kost betaald. Als ondernemer kunt u deze auto leasen van de leasemaatschappij voor een vastgestelde periode, bijvoorbeeld een leasetermijn van 4 jaar. Soms kunt u als ondernemer ook kiezen voor een bepaald aantal kilometers in plaats van een vastgestelde periode. Leasebedrag Het leasebedrag is uiteraard afhankelijk van de waarde van de auto die je leased. Omdat de auto van de leasemaatschappij gedurende de jaren in waarde afschrijft, moet u hiervoor een tegemoetkoming betalen. Daarnaast zal een leasemaatschappij u als ondernemer een rentevergoeding in rekening brengen, zij hebben de auto immers betaald.

De hoogte van uw leasebedrag is een vast bedrag dat u als ondernemer meestal maandelijks moet betalen aan de leasemaatschappij. Omdat er bij full operational lease geen sprake is van eigendom voor u als ondernemer, zal het goed ook niet op de balans worden geplaatst. De gehele investering komt op de balans van uw onderneming niet voor. De liquiditeitspositie van de onderneming wordt dus niet aangetast bij aanschaf van het goed. Dit heeft als voordeel voor u dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de vermogenspositie van uw onderneming. Bij full operational lease is de investering immers gedaan door de leasemaatschappij.

De kosten voor lease mogen op het bedrijfsresultaat in mindering worden gebracht. Full operational lease met mogelijkheid tot koop In de meeste leaseovereenkomsten van full operational lease heeft u de mogelijkheid het goed aan het eind van de leasetermijn te kopen. Aan het einde van de leasetermijn kan het goed tegen restwaarde worden overgenomen. U heeft op dat moment dus de keuze om een nieuw goed te leasen, of het bestaande goed over te nemen. Formeel eindigt de leaseovereenkomst.

 

 

Short Lease bij Autolease.lease

Er is sprake van short lease als een bepaald goed voor een betrekkelijk korte periode wordt geleast van de leasemaatschappij. Short lease is eigenlijk een vorm van netto operational lease of full operational lease, maar dan met een verkort leasetermijn.

Bij short lease is de leasetermijn kort waardoor u als ondernemer de vrijheid hebt de leaseovereenkomst na een korte periode weer op te zeggen. U moet er rekening mee houden dat de leasemaatschappij hierdoor een extra risico loopt en daardoor het leasebedrag zal verhogen.

In het geval van short lease heeft de leasemaatschappij bijvoorbeeld een auto aangeschaft. De leasemaatschappij heeft het bedrag dat de auto kost betaald. U kunt als de ondernemer deze auto leasen van de leasemaatschappij voor een vastgestelde periode, bijvoorbeeld een leasetermijn van 2 maanden. Soms kunt u als ondernemer ook kiezen voor een bepaald aantal kilometers in plaats van een vastgestelde periode. Het leasebedrag is uiteraard afhankelijk van de waarde van de auto die u least. Omdat de auto van de leasemaatschappij gedurende de jaren in waarde afschrijft, moet u hiervoor een tegemoetkoming betalen. Daarnaast zal een leasemaatschappij u als ondernemer een rentevergoeding in rekening brengen, zij hebben de auto immers betaald.

De hoogte van uw leasebedrag is een vast bedrag dat u als ondernemer meestal maandelijks moet betalen aan de leasemaatschappij. Omdat er bij short lease geen sprake is van eigendom voor u als ondernemer, zal het goed ook niet op de balans worden geplaatst. De gehele investering komt op de balans van uw onderneming niet voor. De liquiditeitspositie van de onderneming wordt dus niet aangetast bij aanschaf van het goed. Dit heeft als voordeel voor u dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de vermogenspositie van uw onderneming. Bij short lease is de investering immers gedaan door de leasemaatschappij. De kosten voor lease mogen op het bedrijfsresultaat in mindering worden gebracht.

Short lease met mogelijkheid tot koop. In de meeste leaseovereenkomsten van short lease heeft u de mogelijkheid het goed aan het eind van de leasetermijn te kopen. Aan het einde van de leasetermijn kan het goed tegen restwaarde worden overgenomen. U heeft op dat moment dus de keuze om een nieuw goed te leasen, of het bestaande goed over te nemen. Formeel eindigt de leaseovereenkomst.

Omdat een short lease altijd over een kort leasetermijn gaat, zal de een ondernemer vaak niet over willen gaan tot het kopen van de auto.

 

 

Private Lease bij Autolease.lease

Privé een auto leasen is een vorm van huren. De auto is eigendom van de leasemaatschappij en na de looptijd levert u de auto weer in. U sluit met de leasemaatschappij een contract af, onder andere, voor een afgesproken looptijd en een maximum aantal kilometers per jaar.

Bij private lease betaald u geen fiscale bijtelling. In het leasecontract zijn alle kosten inbegrepen voor aflevering, verzekering, wegenbelasting, reparaties, onderhoud, schade, ruitbreuk, (inter)nationale pechhulp en btw.

Het enige dat niet in het vaste maandbedrag zit, zijn de kosten voor de brandstof, eventuele boetes en bijvoorbeeld het wassen van de auto.

 

 

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of direct een offerte met de beste deal? Bel 085 - 016 18 59
of maak gebruik van ons contactformulier